Angusfz
管理员
管理员
 • 金钱112642枚
 • 威望98797点
 • 贡献值89738点
 • 注册日期2009-09-23
 • 最后登录2019-03-25
 • 忠实会员
 • 喜爱沙发
 • 原创达人
 • 最爱沙发
 • 社区明星
 • 喜欢达人
 • 社区版主
阅读:1505回复:0

利用彩虹表对MD5解密/rcracki_mt使用教程/彩虹表爆破MD5值

楼主#
更多 发布于:2016-01-08 21:43
黑手安全网 www.heishou.com.cn
 
黑手安全网是国内免费的网络安全技术交流论坛,努力为祖国网络安全做出无私奉献!
 
黑手承诺将对每位会员负责到底!
 
--------------------------------------------------------------------------
 
动画名称:利用彩虹表对MD5解密/rcracki_mt使用教程/彩虹表爆破MD5值
 
制作人:Angusfz QQ:594722992
 
--------------------------------------------------------------------------
 
问题(论坛会员:bingma0 提问):
 
请问 MD5  破解32 位的彩虹表软件怎么使用?rcracki_mt
 
http://www.heishou.com.cn/read-htm-tid-198968.html
 
请教下彩虹表都怎么使用
 
http://www.heishou.com.cn/read-htm-tid-198795.html
 
---------------------------------------------------------------------------
 
参考资料:
 
http://blog.csdn.net/ronghua_liu/article/details/8577487
 
---------------------------------------------------------------------------
 
彩虹表下载:
 
http://www.pwcrack.com/rainbowtables.shtml
 
---------------------------------------------------------------------------
 
使用方法:
 
rcracki_mt.exe -h 32位的MD5加密 *.rti
 
---------------------------------------------------------------------------
 
md5_hybrid(loweralpha#6-6,numeric#1-3)#0-0_0_10000x63130363_distrrtgen[p]_0.rti.index

md5_hybrid(loweralpha#6-6,numeric#1-3)#0-0_0_10000x63130363_distrrtgen[p]_0.rti

E:\>md5\rcracki_mt.exe -h 25f9e794323b453885f5181f1b624d0b *.rti
Using 1 threads for pre-calculation and false alarm checking...
Found 1 rainbowtable files...

md5_hybrid(loweralpha#6-6,numeric#1-3)#0-0_0_10000x63130363_distrrtgen[
ti:
reading index... 57605680 bytes read, disk access time: 0.27 s
reading table... 505042904 bytes read, disk access time: 3.89 s
verifying the file...
searching for 1 hash...
cryptanalysis time: 25.97 s

statistics
-------------------------------------------------------
plaintext found:          0 of 1 (0.00%)
total disk access time:   4.16 s
total cryptanalysis time: 25.97 s
total chain walk step:    49985001
total false alarm:        6374
total chain walk step due to false alarm: 23565532

result
-------------------------------------------------------
25f9e794323b453885f5181f1b624d0b        <notfound>      hex:<notfound>

教程下载地址:

链接: http://pan.baidu.com/s/1jGSacpK 密码: j8xa


喜欢0 评分0
游客

返回顶部